NAV valgte seg Steinkjer

Dermed blir 50 NAV-arbeidsplasser i Levanger flyttet nordover.

50 NAV-arbeidsplasser fra den tidligere Renbjørgården i Levanger er nå bestemt flyttet til Steinkjer.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

NAV Familie- og pensjonsytelser velger Steinkjer som fremtidig lokalisering i Trøndelag, opplyser NAV i en pressemelding.


Mange arbeidsplasser i spill

I høst blir det bestemt om 50 NAV-ansatte i Levanger må begynne å pendle til Steinkjer i fremtiden.

Det er dermed klart at de rundt 50 NAV-ansatte i Levanger innenfor denne enheten blir flyttet ut av nåværende kontorer og må pendle nordover.

– For NAV Familie- og pensjonsytelser har det vært viktig å få samlet alle ansatte under felles tak et sted på aksen Levanger-Steinkjer, og få avklart når dette kan skje, sier Jorun Kongerud, direktør for NAV Familie- og pensjonsytelser, ifølge pressemeldingen.

I 2020 eller 2021

NAV Familie- og pensjonsytelser har vurdert å enten leie nye lokaler på strekningen Levanger- Steinkjer, eller å samlokalisere med andre NAV-enheter på Steinkjer.

– Vi har nå besluttet at vår enhet i Trøndelag skal plasseres sammen med seks andre NAV-enheter på Steinkjer. Forhandlinger med de aktuelle tilbyderne på Steinkjer fortsetter nå, sier Kongerud.

En samlokalisering med de andre NAV-enhetene på Steinkjer vil sannsynligvis skje ved årsskiftet 2020-2021.

Har vært samlet i Levanger og Steinkjer

Kongerud viser til at NAV Familie- og pensjonsytelser har mottatt flere spennende og gode tilbud på utleie av lokaler, både for NFPs enhet alene, og samlokalisert med andre NAV-enheter på Steinkjer.

– Vi har hatt en grundig vurdering av alle tilbudene og vi har falt ned på at det er mest hensiktsmessig, både med tanke på samhandling, arealutnyttelse, effektivitet og fleksibilitet, å samlokalisere seg med de øvrige NAV-enheter på Steinkjer, sier Kongerud ifølge pressemeldingen fra NAV.

NAV Familie- og pensjonsytelser (NFP) samlet 1. januar 2018 sine to enheter i Levanger og på Steinkjer til NAV Familie- og pensjonsytelser Levanger-Steinkjer. Enheten er fortsatt lokalisert både på Levanger og Steinkjer.