Ønsker å bygge seks nye boliger i Verdal sentrum

Nå setter de igang detaljregulering.

Slik kan de nye boligene på Garpa bli seende ut.  Foto: Tverrsnitt (illustrasjon)

Nyheter

Verdal kommune varsler nå at det igangsettes detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på Heimtun - i Sissel Collins gate 9. Det er en eiendom på Garpa i Verdal, på «baksiden» av Verdal bo- og helsetun, på motsatt side av Kvislabekken.

– Henrikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for småhusbebyggelse, i form av flermannsboliger i opptil to etasjer med tilhørende boder og garasjer, opplyser kommunen på sine nettsider.

Det planlegges seks boligenheter fordelt på to bygninger.

Helt konkret handler det om ett nytt bygg med fire leiligheter over to etasjer, og en endring av et eksisterende hus til to leiligheter over to etasjer.

Den aktuelle tomta er 1,3 mål stor, og selve byggene vil beslaglegge litt over en tredjedel av den.