Han mener rapporten om kommunens innkjøpsrutiner er for snill

Synes ikke kommunen har vist særlig iver etter å følge regelverket.

John Hermann forteller at de har fått inn 99 påstander om brudd på regelverket fra 14 ulike hold i varslersaken.  Foto: Johannes Strand

Nyheter

– Jeg synes rapporten er litt for snill, faktisk. Med de forholdene som blir belyst, så synes jeg rapporten er litt snill. Noen av konklusjonene og funnene kunne vært løftet enda mer frem.