Svartarbeid gjør at de får stadig færre private kunder

– Synes du at en god håndverker er dyr? Prøv en dårlig en.

Bjørn Nordseth og Gry Therese Aarstad Nilsen diskuterer svartarbeid. De mener malebransjen er ekstra utsatt.  Foto: Johannes Strand

Nyheter

– Vi berøres av temaet daglig. Det er klart vi merker dette. Vi møter jo konkurrenter som ikke stiller med de samme vilkårene som vi gjør. Vi er en NHO-bedrift med gitte avtaler for våre ansatte, som det er knyttet kostnader til. Flere konkurrenter har ikke disse.