Pensjonistlagene vil diskutere verdig alderdom i Verdal

Henter også inspirasjon fra Stjørdal.

Professor og almennlege Jostein Holmen kommer for å si sin mening, blant annet om hjemmebasert omsorg er en erstatning for sviktende kommunal eldreomsorg. 

Nyheter

Det blir debatt om verdig eldreomsorg på Arken torsdag 18. oktober. Pensjonistlaga i Verdal henter inn kompetanse på området for å sette søkelys på temaet.

Sviktende omsorg?

To innledere er invitert, professor og allmennlege Jostein Holmen og Liv Heidi Valla, enhetsleder Fosslia bosenter i Stjørdal.

Holmen stiller spørsmål om og diskuterer om hjemmebasert omsorg er en erstatning for sviktende kommunal eldreomsorg. Liv Heidi Valla vil også komme med nyttige innspill på det åpne folkemøtet.

Enhetslederen ved Fosslia bosenter vil fortelle om de erfaringene som er gjort i Stjørdal. Ved senteret får personer med en demenstilstand bo i små enheter som er tilrettelagt for deres behov. 

Fem bokollektiv

Fosslia Bosenter består av fem bokollektiv, med 7/8 plasser i hver, og en forsterket enhet (institusjon) med fire plasser. 

Det er etablert dagtilbud for hjemmeboende personer med demens ved enheten Nyenga fem dager per uke. I tillegg har Stjørdal kommune tilbud om Grønn omsorg ved Eikra gård tre dager pr uke. Det benyttes en minibuss som brukes til transport til og fra dagsenteret.

I tillegg har kommunen åpnet egen enhet for yngre personer med demens. 

Små forhold best

Ideologien til Fosslia bosenter er at «smått er godt», det vil si. at små forhold er det beste for mennesker med en demenstilstand. Det legges vekt på at beboerne skal oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, hvor dagliglivet preges av trivsel og livskvalitet.

Arrangør av folkemøtet på Arken er Verdal Pensjonistlag, Utdanningsforbundet Verdal Pensjonistlag, Fagforbundet Verdal Pensjonistgruppe og Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal.