Positiv til utvidelse av Leirfall steinbrudd

Planområdet på 60 dekar er i ferd med å få den endelige godkjenningen etter flere år med behandling i forskjellige instanser.
Nyheter

Allerede i januar 2013 ga kommunen dispensasjon fra kommunens arealplan for utvidelse av steinbruddet.

Nå har planene vært gjennom høringer og skal behandles i plan- og samfunnskomiteen. Fra rådmannens side leges det opp til et ja-vedtak for steinbruddutvidelsen. Bruddet ligger langs fylkesvei 72 Jamtlandsvegen mellom Vinne/Ness cirka. 800 meter øst for krysset med Reinslia.

Totalt uttaksvolum vil bli cikra 440.000 m³ og årlig uttak vil være på ca. 20.000-30.000 m³, noe som tilsvarer cirka 15-22 års drift. Planforslaget vil også få et tilhørende deponi for rene masser.

Ansvarlig driver av steinbruddet er i dag TG Grus AS (Tore Guddingsmo Grus). Selskapet hadde i 2017 driftsinntekter på 19,189 millioner kroner og et resultat før skatt på 456.000 kroner.