Vil sikre Brokskitbekken for åtte millioner kroner

Renner gjennom kvikkleirområde.

Forsker Morten Bergan demonstrerer elfiske i Brokskitbekken for to år siden.  Foto: Stian Stensland

Nyheter

Nye vurderinger fra NVE tilsier en økt risiko for utglidninger og kvikkleirskred i Brokskitbekken som følge av vannets graving. For å sikre bekken mot videre erosjon foreslås nå å forebygge mot videre erosjon ved å steinsette bunn og sider ibekken. Steinfyllingene vil i tillegg ha stabiliserende effekt på områdene.