Her oppe kan du oppleve over 100 år gammel gruvehistorie

En lett og kort tur er det også.

Her kan du oppleve over 100 års gammel gruvehistorie. 

Nyheter

Kjør fylkesveg 757 fra Vuku til Volden. Ta til venstre like før bru over Malsåa oppover Nordkleiva mot Malså gruver. Følg denne vegen, opp stigningene mot Sæter.

Herifra Malsådalsvegen, obs bomveg. Ca. 1,3 km til veikryss, kjør til høyre mot Greensvollen. Drøyt 3 km til snuplass ved enden av vegen. Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å kjøre botnbrua over Malsåa når det er stor vannføring.

Fra parkering går sti mot sør, først over ei myr og videre inn i skogen. Lett stigning og tydelig sti hele veien.

Historie

Åkervoldgruva ligger på nordvestre side av Greensklumpen. Kort fortalt så var gruva et kisfelt. Røros Kobberværk gjorde undersøkelser her først i 1890-åra. Feltet ble funnet ikke drivverdig. For å få igjen noe av pengene ble det bestemt at den malmen som var brutt skulle fraktes til Røros for utsmelting. Anbud på transport ble utlyst og betaling ble laveste bud, 11 kr. pr. tonn. Da skulle malmen fraktes fra gruva til Skånes, hvor den ble skipet ut. Veiing av lass var på Trones/Skånes, og disse skulle være fri for snø og is. Malmuttaket ble økt etter hvert og totalt ble 337,5 tonn fraktet til Røros.

Godt å våttå om Åkervoldgruva

315 m.o.h.

1,6 km tur/retur.

Dette er en lett og kort tur.

En av 40 kjentmannsposter i Verdal, som alle nå er godt rødmerket.

Åkervoldgruva var med i Ti på topp Verdal i 2015.

Helgådal IL har satt opp tre infotavler der en kan lese om gruvedriften i Åkervoldgruvene.

Idyllen og utsikten over fremre Malsådal er det ikke noe å si på, men for mer utsyn ta turen opp på Greensklumpen, det går en sti dit opp fra gruven.

Kombiner med Malså gruver og Hærvola, begge kjentmannsposter. Flere fine turmål i området.

Artikkelserien er et samarbeid mellom lokalavisa og Ti på topp i Levanger og Verdal.