Sjøørreten blir politisk sak

Ap ønsker kommunen skal ta en mer aktiv rolle.

Levevilkårene for sjøørret i Verdalsvassdraget blir løftet opp på politisk nivå i Verdal komune.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Sjøørretens levekår har fått mye oppmerksomhet fra forskerhold, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, skole og jeger- og fiskemiljøet. Bakgrunnen er at sidebekkene i Verdalsvassdraget er viktige som gyte- og oppvekstområde for sjøørret. De siste årene har imidlertid bestanden av sjøørret i Verdalselva, i likhet med mange andre lakseelver i Trondheimsfjorden og landet for øvrig, blitt sterkt redusert.