Det foreløpige navnet på dette bygget er litt for kjedelig - ønsker seg forslag

Har du et godt navn?

Åsen flerbrukshall, slik webkameraet gjenga den klokken 11.00 (vintertid) den 7. november. 

Nyheter

Den nye flerbrukshallen i Åsen er i ferd med å reise seg. Kommunen har et webkamera der du kan følge byggingen fortløpende.

«Åsen flerbrukshall» er imidlertid kanskje litt kjedelig, og kommunen har nå utlyst en navnekonkurranse for den nye hallen på Åsen. De ber forslagsstillere om å sende sitt forslag til postmottak@levanger.kommune.no

Etter hvert som forslagene kommer inn, vil de legge dem ut i saken på sine egne nettsider.

Frist for å foreslå er 22. november, og det endelige navnet vedtas i driftskomiteen 5. desember.

Slik skal hallen bli seende ut når den er ferdig. Men forhåpentligvis med et litt annet navn på fasaden. 

Prisen på nyhallen i Åsen er anslått til 58 millioner kroner. Sweco gjør prosjekteringsarbeidet, Kjell Lian har utført grunnarbeid, mens Byggmesteran står for selve byggingen av hallen. Arkitektfirmaet Visa-a-vis har jobben med utforme arealene.

Totalt areal på hallen er 2.200 kvadratmeter. Den inneholder håndballbane, seks garderober, instruktørgarderober, materialrom og sekretariat. Den får også vestibyle, vaktrom/kafe og kioskareal i andre etasje.

Hvis alt går etter planen kan hallen tas i bruk i februar 2019.