Dro på jakt etter ufoer i den berømte bygda

– Mulig vi så et glimt.

Forskerlinja ved Levanger vgs på UFO-tur til Hessdalen. Alle foto: Privat/elevene. Fra venstre Ane Arnstad, Hanna Eiternes, Margit Flovik, Kristin Strømmen, Sigurd Hagen, Aleksander Vadla og Markus Helbæk. 

Nyheter

Forskerlinjas andreklasse ved Levanger videregående skole dro i uke 42 på tur til Hessdalen i Holtålen kommune i Trøndelag. Det var 15 elever og 3 voksne som reiste fra Levanger onsdag morgen. Hessdalen er kjent for sine mystiske lysfenomener, også kjent som UFO-er. Forekomsten vakte oppsikt i hele Norge etter en sen desemberkveld i 1981, da et ektepar i dalen observerte det de selv beskrev som en «brennende ildkule». I ettertid har fenomenet også blitt kjent i utlandet, noe som viste seg i vårt møte med 20 studenter og forskere fra Høgskolen i Østfold (HiØ), Frankrike og Hellas.

Sodd og presentasjoner

Da vi ankom samfunnshuset i Hessdalen, ble klassen møtt av prosjektleder Bjørn Gitle Hauge, studenter fra HiØ og Erling Strand, leder for Project Hessdalen. Vi fikk servert sodd, og lyttet til to presentasjoner før vi besteg de to høydene hvor stasjonene Finså og Skarvan ligger. Phillipe Ailleris, en franskmann med stor interesse for verdensrommet, snakket om European Space Agency. Den andre presentasjonen vi lyttet til ble holdt av Bjørn Gitle Hauge.

Her vises lysfenomenet og dens bane gjennom lufta. Bildet er tatt med lang eksponeringstid, noe som gjør at man nettopp kan se hvordan fenomenet beveger seg. I tillegg er bildet tatt med et spektralfilter foran kamera, slik at man kan se hvilke stoffer det eventuelt er i fenomenet.  Foto: Erling Strand

Fenomenet ble beskrevet som et sterkt lys. Styrken på lyset varierer og kan lyse opp store områder i dalen. Lyset kan både ha form som en ellipse eller en form som kan minne om en pistolkule. Varigheten av en hendelse varierer mellom hver gang det blir observert. Noen ganger varer den i et par minutter, mens andre ganger så kort at det er vanskelig å oppfatte. Lyskulene kan både stå bom stille, eller bevege seg i så høy hastighet som 8500 m/s.

Gjort mange målinger

Det har over flere år foregått undersøkelser ved hjelp av spektralanalyser og elektromagnetiske målinger. Forskere har kommet fram til at hessdalsfenomenet kan være en brennende virvel av gass eller plasma. Andre mener at forekomsten har en fast kjerne. Tidligere forskning viser at drivstoffet til fenomenet er grunnstoffene nitrogen, oksygen, natrium og scandium. Det er ennå ikke kjent hvor lyset får drivstoffet sitt fra, eller hvordan det oppstår.

Levangselevene på veg, fra venstre Haakon Kjelbergnes, Eimund Aamot, Lukas Røtting, Markus Hassel, Mats Olsen, Fredrik Sundseth, Emil Garberg, Daniel Dalen og Håkon Nikolai Indrestrand Gra. 

Finsåhøgda er den høyeste av de to toppene klassen besteg og observerte fra. Toppen er 1078 moh. Basen er strategisk plassert på det høyeste punktet på fjellet og gir god utsikt over hele dalen. Den er utstyrt med tre telt; to av teltene blir brukt til overnatting og det siste er utstyrt med datamaskiner som samler data. Diverse måleutstyr måler alt fra mengde ioner i luften, spenning i bakken til radioaktivitet. Finsåhøgda er utstyrt med fem kameraer, hvor fire av kameraene dekker alle himmelretningene og ett kamera dekker hele himmelen. Det blir tatt bilder og målinger fra 20.00 til 07.00. Kameraene tar bilder med lang eksponeringstid over hele perioden og alle data blir lagret og analysert av forskere.

Mulig vi så glimt

På Skarvan er det satt opp en mer permanent forskningsstasjon. Den har totalt 19 PC-er som hver viser egne målinger. Stasjonen er også utstyrt med åtte kameraer. Blant kameraene er det et UV-kamera, et referansekamera og et videokamera, i tillegg til fem kameraer som dekker himmelretningene. UV-kameraet fanger opp UV-lys, som er lys vi ikke kan se med det blotte øyet.

Turen var både sosial, informativ og lærerik.

Det er mulig at det i løpet av oppholdet ble observert et glimt av fenomenet, men dette er ikke bekreftet. Uansett fikk vi mer kunnskap om hva den «brennende ildkula» egentlig er, og ideer om hva som kan være årsaken til det mystiske lyset.

Hele opplegget var godt gjennomført, og vi anbefaler andre klasser å delta i forskningen på hessdalsfenomenet.

Forskerlinja ved Levanger videregående skole