Entreprenør tjente mest

Men eiendomsutviklere preger både inntekts- og formuetoppen i Levanger.

Arild Berg ligger øverst på formuetoppen i Levanger.  

Nyheter

Steinar Norodd Myhre tjente mest i Levanger i fjor, viser de ferske skattetallene, som ble offentliggjort onsdag. Han tjente 6 664 170 kroner i fjor, og hadde en formue på 12 381 538 kroner. Han betalte 2 166 083 kroner i skatt i fjor. Inntektene kommer fra Steinar Myhre grunn og betongarbeid AS, som i dag teller om lag 50 millioner kroner.