– Dette er miljøkriminalitet

Store mengder sei fløt i land på Trones lørdag formiddag.
Nyheter

Fiskene som ligger langs sjøkanten på Trones skyldes trolig bifangst fra snurpebåter som har tatt brisling. Dersom de blir tatt med for mye sei, må de nemlig stoppe fiske på brisling. Da har valget falt på å dumpe fisken.