Levangerkvinner demonstrerer

Krever at abortloven får stå slik den er.

Mari Freidrich i Levanger unge sanitetsforening har tatt initiativ til demonstrasjonen i Levanger 17. november.  Foto: Privat

Nyheter

–Det er viktig at vi viser at dette er noe som engasjerer kvinner i hele Norge, sier Mari Friedrich i Levangers unge sanitetsforening (LUS).

Sanitetsforeningen er i gang med planlegging av en markering på Torvet i Levanger lørdag 17. november.

–Ikke alt er spikret ennå, men vi skal få med oss flere andre organisasjoner og politiske partier og være en del av den nasjonale markeringen, opplyser leder Annikken Kjær Haraldsen i LUS.

Innstramminger

Statsminister Erna Solberg har varslet mulige innstramminger i abortloven. Abortlovens paragraf 2c sier at «alvorlig sykdom» ved fosteret er en selvstendig abortgrunn, også etter uke 12. Flere mener at paragrafen er diskriminerende for personer med Downs syndrom, som i praksis regnes som alvorlig nok til å gi rett til senabort. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og KrF mener at «alvorlig sykdom» bør byttes ut med «ikke levedyktig» i lovteksten. Da må kvinner som vil abortere et barn med en alvorlig sykdom, få beslutningen godkjent av en nemnd.

–Ikke tvinge kvinner

–Jeg mener det er viktig at vi nå ikke roter i abortloven. Selvbestemt abort er en av de viktigste rettighetene kvinner i Norge har. Vi skal ha et mangfold i Norge, men ikke tvinge kvinner å føde barn de ikke ønsker, sier Friedrich.

–Hva tenker du om at mange kaller dagens abortlov for downparagrafen?

–Jeg tenker at alle barn er like mye verdt, også med Downs syndrom. Men abort må være opp til enhver familie. En mor, som selv har et barn med Downs syndrom, sa det så fint. Hun sa at selv om man velger å abortere et foster med Downs syndrom, gir det ikke han mindre menneskeverd. Slike aborter gjelder ikke så mange som media gir uttrykk for, og politikerne bør heller fokusere på hvordan vi kan styrke familier med ekstra utfordringer etter barnet er født, sier Friedrich.

Hun forteller at det 17. november planlegges en markering med demonstrasjonstog og appeller ved Torget.