I brannvesenet i Verdal trives de ansatte så godt at det stadig må deles ut heder for lang og tro tjeneste

I helgen var det tid for å hedre den med aller lengst fartstid.

Thomas Nessemo, Arild Riksvold og Ståle Wekre har til sammen over 70 år i brannvesenet bak seg. 

Nyheter

Lørdag samlet Innherred brann og rednings vaktlag i Verdal seg på Stiklestad for å feire seg selv mot slutten av nok et år i beredskap for land og folk.

Hele livet

Arild Riksvold (52) er den som har vært med lengst av dagens styrke, snart 31 år. Når ansatte har vært 30 år i brannvesenet, er det tradisjon å dele ut en hjelm som kan settes på hylla hjemme i stua.

– Arild er stadig i full vigør, har ingen problemer med de fysiske testene og er en god medarbeider på alle måter, skryter branninspektør Tor Reidar Wigen.

Riksvold har altså vært med i brannvesenet praktisk talt hele sin voksne tid. At han er blitt 52 år gammel er nesten ikke til å tro, synes Wigen.

– Når man hører at han har vært med i 30 år, tenker man at det må ha vært barnearbeid i starten, smiler branninspektøren.

I dag er reglene slik at 60 år er den øvre aldersgrensen i brannvesenet. Det betyr at Arild Riksvold kan nå nesten 40 år i yrket. Minst.

– Reglene er slik i dag, men regjeringen har uttrykt at de gjerne vil ha folk til å stå lenger i jobb, så det kan jo skje en endring på dette innen han når dagens pensjonsalder, sier Wigen.

Svært godt arbeidsmiljø

Tor Reidar Wigen er selv den med nest lengst ansiennitet, men må holde på til sommeren før han passerer 30 år i brannvesenet.

To ansatte fikk dessuten brannøksa for 20 års innsats under helgens seanse. Thomas Nessemo (46) og Ståle Wekre (51) har begge rikelig erfaring de også, i likhet med etter hvert veldig mange i det lokale brannvesenet.

– Det er lite gjennomtrekk ja. Men de ansatte trives på jobb, og vi har et veldig godt samhold i hele arbeidsstyrken, også på tvers av vaktlagene. Vi er en sammensveiset gjeng med godt arbeidsmiljø, konstaterer Tor Reidar Wigen.

Brannvesenet i Verdal har riktignok fire yngre vikarer som går på vakt, så rekrutteringen er til stede.

Show og dans

I jobbsammenheng møtes brannmannskapene ofte når det har skjedd noe alvorlig. Derfor gjør det godt å samles som på Stiklestad i helgen, på en helt annen arena enn ved brennende bygninger eller ute på trafikkulykker.

Kommunen har ingen pott til sosiale sammenkomster, så den årlige festen på Stiklestad er det Brannmannskapenes forening i Verdal som arrangerer. I tillegg til å ordne noen gode opplevelser på siden av brannhverdagen for de ansatte, eier og vedlikeholder foreningen den gamle brannbilen i bygda.

Etter utdelingen av hederen for lang og tro tjeneste, fikk brannmannskapene oppleve et lite show med Brian Aksnes Hoseth og Boje Hoseth, spise god mat og begi seg ut på dansegulvet.

Årets kaktus

Tradisjonen tro ble det også delt ut litt «heder» for annet enn lang og tro tjeneste. Årets kaktus går til en i brannvesenet som i løpet av året har utmerket seg på mer enn heroisk redningsinnsats.

– Roger Sellæg tok den prisen i år. For andre gang, faktisk. Under en utrykning stod alle sidedørene på brannbilen åpne, så pumper, spader og spett ble kastet av brannbilen rundt omkring i Verdal. Hvis noen finner igjen noe av utstyret, så vet de hvor det hører hjemme, sier Tor Reidar Wigen med stort glimt i øyet.