Coop: – Vi har aldri stått sterkere i Verdal og Levanger

For første gang går de ut med eksakte medlemstall i de ulike kommunene.
Nyheter

De viser at 7.549 verdalinger er medlemmer i Coop Midt-Norge, mens tilsvarende for Levanger 8.766 medlemmer.

I og med at Levanger har en del flere innbyggere totalt sett, er 51 prosent av verdalingene Coop-medlemmer, mens 46 prosent av levangsbyggen er det samme.

– Hvis vi legger til grunn at det bor litt over to personer i hver husstand, så er det i gjennomsnitt mer enn ett medlemskap per husstand - og en medlemsdekning på 111 prosent, kalkulerer viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge.

Totalt sett er det rett over 200.000 medlemmer i Coop Midt-Norge.

– Vi tenker av og til at toppen må være nådd, men istedet kommer det stadig flere inn, sier Vik-Mo.

Butikksjef på Coop Extra på Stekket i Verdal, Rolf Staberg, tror samvirketanken fortsatt appellerer til folk.

– Vårt slagord er «litt ditt», og sånn er det. Medlemskortet er et bevis på at man er medeier og kan få to prosent kjøpeutbytte, andre tilbud og rabatter.

Bjørn Vik-Mo forteller at den største veksten i medlemmer skjer blant unge voksne, under 30 år.

– Vi driver butikk, men er også opptatt av vårt verdigrunnlag, poengterer han.