Frustrerte over innkjøperens svar og måten man har anskaffet seg elbiler på

Bilhuset Visborg omtaler det som en kreativ tolkning, mens Sulland Verdal mener det er flere klare brudd.

Tore Hustad (salgssjef) og Christina Madsen (daglig leder) ved Sulland Verdal, ønsker å få klarthet i prosessen.  Foto: Johannes Strand

Nyheter

De synes det er helt greit å tape, men det er ikke greit å bli utelatt

Bilhuset Visborg reagerer sterkt på måten kommunene anskaffet seg biler på i år.

Hverken Bilhuset Visborg eller Sulland Verdal lar seg ikke imponere av Innherred kommunesamarbeids svar på angående kritikken rundt anskaffelser av biler til Verdal og Levanger kommune. Salgssjef Jan Ivan Bengtsen og daglig leder Ingolv Bengtsen ved Visborg, er begge frustrerte over svaret, og mener innkjøpsrådgiveren har en kreativ tolkning av en opsjon.

Kreativ tolkning

- Det er normalt i så store anbud at man også samtidig i avtale med leverandør, at man tar opsjon på eventuelle flere biler dersom behovet endrer seg i perioden. I følge innkjøpsrådgiveren har kommunene benyttet opsjonen til å kjøpe nye biler ved avtalens slutt? Dette vitner om en svært kreativ tolkning av en opsjon. En opsjon er en forhåndsbestemt pris på en definert vare eller tjeneste innenfor en bestemt tidsperiode. I dette tilfeller er det helt klart hvilken biltype som er definert fra de enkelte leverandørene spesifisert på modell og type, sier Ingolv Bengtsen, før han fortsetter.