I midten av januar blir det fest og moro - hele neste år har de fått 200.000 kroner å bruke

Sånn blir det når 500-årsjubileet skal feires.

Biblioteksjef Bodil Brattbakk Breivikås i Verdal og de andre biblioteksjefene på Innherred lover at Bokåret 2019 kommer til å bli veldig synlig. 

Nyheter

Bibliotekene i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran har fått 200.000 kroner fra Nasjonalbiblioteket for å lage aktivitet i Bokåret 2019.

500 år siden første trykte bok

Det etter at de fikk innvilget sin felles søknad som de kalte «Bok til alle tider».

Bokåret 2019 er en nasjonal markering av 500-årsjubileet for den første boka som ble trykt for en norsk institusjon - erkebiskopen i Nidaros. Til sammen fordeler Nasjonalbiblioteket rundt 30 millioner kroner til ulike aktiviteter rundt i landet neste år.

Fest og kake

Halvparten går til bibliotekene, mens resten fordeles mellom leseorganisasjoner, litteraturinstitusjoner og andre som ønsker å markere bokåret.

– På Innherred starter vi markeringen av bokåret den 19. januar, med fest i alle bibliotekene våre. Det blir kake, høytlesning og andre aktiviteter. Gjennom hele året lover vi aktivitet i media, arrangement for barn og å fremheve litteratur med tilknytning til Innherred, sier biblioteksjef i Levanger, Vidar Lund.

Mer kjent med lokal litteratur

Alle bibliotekene skal finne forfatterskap som er relevante for Innherred, både gammel og ny litteratur. Målet er at alle på Innherred skal merke at det er bokår i 2019, og at alle skal bli mer kjent med lokal litteratur.

– Med det store bokåret satser vi på tiltak som styrker leselyst og leseglede. Vi skal skape entusiasme og iver for lesning over hele Norge, sier kulturminister Trine Skei Grande, som la frem planene om Bokåret 2019 tidligere i år.