Foreldre mobiliserer med fakler for skolene i Verdal

Sterk uro og stor bekymring over varslede budsjettkutt.

«Det hjelper lite med nye, flotte skolebygg om innholdet i skolen skal reduseres og driftes på et minimum», mener det kommunale foreldreutvalget i Verdal.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Mandag kveld 10. desember tennes fakler i forkant av kommunestyret der kommunebudsjettet 2018 og langtidsbudsjettet skal opp til behandling. Det er FAU Ness som leder an i protest-markeringen. I tillegg oppfordres det til at foreldre møter opp i kommunestyresalen. Det er frykten for kutt i skolesektoren som utløser aksjonen.