Boligsaken går på helsa løs

Øystein Lynum vurderer klage til Sivilombudsmannen.

Kampen mot politikere og byråkrati går på helsa løs for Øystein Lynum. Foto: Tor Ole Ree 

Nyheter

- Denne saken holder på å ta livet av meg. Det er ikke noe jeg sier. Legene har bedt meg om å ta det med ro. Men jeg vil ikke flytte ned på Øra.

Ankemuligheter oppbrukt

Øystein Lynum har brukt opp ankemulighetene i kommunen og på fylkesnivå. Fylkesmannen i Trøndelag opprettholder vedtaket som ble gjort i Komité for plan og samfunn 22.mai 2018. Etter to runder hos fylkesmannen har Lynum beskjed om at eneste ankemulighet er å sende inn klage til Sivilombudsmannen.

Etterlyser skjønn

- Jeg hadde håper og trodd at det var noen politikere lokalt som tak i saken på nytt. For meg er det helt ubegripelig at det kan tas matjord på Fæby, Reinsholm sør og Nesvold. Men 0,85 dekar på en sandrabb ved gården her på Svedjan er helt umulig. Det som jeg etterlyser er skjønn. Hvorfor ikke det kan brukes her, det kan jeg ikke forstå. Det kan heller ikke alle som jeg møter og som støtter meg i denne kampen, sier Lynum

Han ser en besk ironi i det hele, etter å ha gjort sitt beste for bygd og kommune i flere tiår.

- Jeg har dyrket opp femti ganger mer enn den tomta som jeg trenger til å føre opp en egen bolig. Dette er takken for at jeg har jobbet og tatt på meg verv i Verdal kommune og betalt millioner i skatt.

Mye støtte

Det har etter hvert blitt flere som har ytret seg offentlig i saken og gitt Lynum støtte. NRK har også hatt innslag om 75-åringens innbitte kamp for å få bygget seg en egnet bolig for alderdommen.

Blant de som har uttrykt seg på debattplass i Innherred er Per Jostein Myhre. Han illustrerte saken blant annet slik: - Å bruke alle mulige og umulige lover og paragrafer for å avslå denne søknaden om kårbolig på egen gård høres for oss vanlig dødelige ut som «bare vås». Hvor mye god og dyrkbar mark er det ikke tatt til boligformål bare et steinkast fra der Lynum bor?

- Demp prinsippene

Tidligere lokalpolitiker for Senterpartiet, Atle Vikan, har oppfordret lokalpolitikerne til å vurdere saken på nytt.  - Det er langt større areal som ikke blir brukt, men vokser igjen med lauvskog enn de 800 kvadratmeter som er tenkt til generasjonsbolig på Svedjan. Og for neste generasjon drivere på eiendommen, er det ikke dette arealet som er avgjørende for inntektsgrunnlaget. Så min enkle oppfordring til lokale landbruksmyndigheter og politikere må bli: Se på saken på nytt og demp prinsipp og øke bruk av romslig skjønn som det er mulighet til, for å få en tilrettelagt generasjonsbolig for Øystein Lynum.

Fylkespolitiker Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet reagerer også kraftig på at Øystein Lynum fortsetter å få avslag på søknad om bygging. Nilsen oppfordrer lokalpolitikerne til å se på saken på nytt.

- Demp prinsipp og øk heller bruk av romslig skjønn som det er mulighet til, for å få en tilrettelagt generasjonsbolig for Øystein Lynum. Ta heller tak i de store inngrepene som landbruksmyndighetene og fylkesmannen lett gir sin tilslutning til. Det er på den måten man kan redde landbruksjorda i dette landet.

Krast debattinnlegg

Til tross for at det går på helsa løs, er ikke Lynum klar for å gi opp. I et siste desperat forsøk på å vekke lokale politiske myndigheter skriver han et debattinnlegg i dagens Innherred. Her legges det ingenting imellom når han skal beskrive den urettferdigheten som han mener å være utsatt for.

- Hvis det ikke blir noen reaksjon får jeg vurdere å gjøre som Fylkesmannen sier er eneste mulighet; å sende en klage til Sivilombudsmannen.

Feil eller forsømmelse

Sivilombudsmannen er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Alle kan klage til ombudsmannen, men den som klager må selv ha vært utsatt for den feilen eller forsømmelsen som klagen gjelder. Dette kan for eksempel være hvis klageren mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen.

Hvorvidt en eventuell klage fra Øystein Lynum egner seg for Sivilombudsmannen, vil Sivilombudsmannen selv avgjøre.

Antallet som klager til Sivilombudsmannen øker. I 2017 mottok sivilombudsmannen over 3.600 klager, over 500 flere enn året før.


FAKTA: 22. november 2017 søkte Øystein Lynum Verdal kommune om tillatelse til å omdisponere og fradele 0.85 dekar jord gården Svedjan for å bygge leilighet tilpasset alderdom. Søknaden ble avslått. Lynum klagde på vedtaket, og saken kom opp i Komité for plan og samfunn 22. mai 2018.

Lynum fikk avslag med begrunnelse i rasfare, kulturminner og hensynet til jordvernet. Saken ble sendt videre til Fylkesmannen i Trøndelag som i to runder har opprettholdt kommunens nei-vedtak.