Strukturvedtak kan bli utsatt

Flere vil ha et ord med i laget.

Nord universitet vurderer sin studiestruktur. Her fra Campus Røstad i Levanger.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Hvis ny studiestruktur medfører vesentlige endringer av dagens studiesteder eller lokalsamfunn, ligger det forventninger fra omgivelsene om høring.