«Med 30-sone her vil det ofte være umulig å komme opp»

Oppsitter klaget til kommunen, og er kanskje allerede hørt?

Da Innherred tok turen ut til Nordbergshaugvegen så journalisten ingen fartsgrenseskilt, men at 30 km/t er for lite til å komme opp når det er enda glattere enn i dag stemmer sikkert. 

Nyheter

I et brev til Verdal kommune rett på nyåret klaget en oppsitter på 30-sone i Nordberghaugsvegen.

Bra brøytet og strødd

For å komme til selve Nordbergshaugen må man kjøre opp en ganske bratt bakke, som vinterstid kan være litt utfordrende å komme opp.

– Brøytingen og strøingen er upåklagelig, men likevel vil det mange dager være umulig å komme opp bakken til Nordbergshaugen hvis farten på flata ikke skal være over 30 km/t, skriver vedkommende i henvendelsen til kommunen.

Brøyting og strøing er upåklagelig, men likevel kan det være så glatt at man må ha fart på flata nede i bakgrunnen her, mener oppsitteren. 

Like før jul registrerte oppsitteren nye skilt i vegen, blant annet et skilt om 30 km/t i fartsgrense.

– Jeg har ikke hørt noe om at det var planer om å sette fartsgrensen til 30 km/t, påpeker vedkommende, og lurer på om problemet med å komme opp bakken med så lav hastighet på flata er tatt hensyn til i fastsettelsen av fartsgrensen.

– Det blir helt feil hvis det holdes en fartskontroll på vinterstid, og det skrives ut bøter for å holde en fart som er helt nødvendig for å komme seg opp, fastslår oppsitteren.

– 50 km/t er passe

I henvendelsen til kommunen mener brevskriveren at 50 km/t burde være greit å sette som fartsgrense ut fra praktiske hensyn.

– For øvrig synes jeg det er helt på sin plass med et skilt som viser at det er vikeplikt fra høyre fra Konvallvegen, for det ser det ut til at mange ikke er klar over!

Da Innherred tok turen til Nordbergshaugen for å ta bildene til denne saken i dag, 9. januar, kunne riktignok journalisten ikke se noen skilt om fartsgrense. Så kanskje er oppsitteren allerede hørt.