Denne avtalen sikrer camp i 2019 også

Ordføreren stiller samme forventninger til russen som tidligere år.

Fornøyde etter signert russeavtale Fra venstre: Siri Strand, Bjørn Iversen, Knut Olav Røstad, Helene Bakkeslett Musum.   Foto: Edvard H Pettersen

Nyheter

Onsdag 9. januar møtte presidenten for rødrussen Helene Bakkeslett Musum ordføreren og lensmann Knut Olav Røstad for å signere årets russeavtale som de har blitt enig om.