Flyalarm fra tyfonene

Sjekket anlegg.

Varslingsanlegg, her på Østbanehallen i Oslo.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Nyheter

Nå klokken 12 var det atter lyd i tyfonanlegget til Sivilforsvaret.

Det er en meldt varslingsprøve, og det er ingen fare.

Litt spesielt er at da FM-nettet ble slukket for NRK ble også flyalarmen påvirket. I fjor var første gang med en oppdatert teknisk løsning.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv og sosiale medier.

I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.