Verdalsbøndene fikk mest rovdyrerstatning

Fem ganger så mye utbetalt i Verdal som i Levanger.

Rovdyrtapet gikk ned i Trøndelag i 2018. Denne ble revet av bjørn ved Grønningen-Årenget i 2013. Foto: SNO  Foto: SNO

Nyheter

Det har blitt utbetalt like over 15 millioner kroner i erstatning til trønderske bønder etter tap av sau og lam i 2018, viser tall fra Fylkesmannen i Trøndelag. I Verdal kom det inn 31 søknader om erstatning på grunn av tap av dyr til rovdyr i fjor. Det ble gitt erstatning for 216 sau og 712 lam til en total erstatningssum på 2427449 kroner. Det er mest blant de trønderske kommunene.