– Hvilket av disse skiltene får flest til å senke farten?

Et betimelig spørsmål på begge sider av grensen.

To skilter som begge for så vidt ber bilføreren tenke over fartsnivået, men det ene har øyensynlig større påvirkning enn det andre. 

Nyheter

Polisen Jämtland delte torsdag morgen et bilde som Ramudden har hengende på et av sine kontorer i nabolandet.

Jobber med sikkerhet rundt vegarbeid

Ramudden er et stort selskap også i Norge, med kontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim, to kontor i Oslo, Haugesund, Ålesund, Drammen og så nært som Steinkjer.

Hos Ramudden stiller de seg hver dag spørsmålet om hva som må til for å få folk til å senke farten forbi vegarbeidsområder.  Foto: Via Polisen Jämtland

Ramudden er totalleverandør av varer og tjenester for arbeid på og langs vegnettet i Norge, Sverige og Finland, deriblant veisperringer, sikring, skilt, trafikksignal, trafikkdirigenter, fartshinder, vedlikehold og teletining.

Fokus på vegarbeiderne

De kjenner med andre ord godt til utfordringene med å få kjørende til å senke farten forbi vegarbeidsområder, og det er nettopp det Polisen Jämtland også setter litt ekstra fokus på i dag.

– Hva påvirker oss førere i våre avgjørelser i trafikken? Bildet er fra Ramudden, som stiller et relevant spørsmål. Det handler om medmenneskers liv og helse, skriver Jimmy Norgren i trafikgruppen i Polisen Jämtland.

Mer redd for å bli tatt enn å skade andre

Han tror føreres holdninger og følelse av å bli oppdaget i stor grad styrer avgjørelsene, mer enn bevissthet rundt risiko.

– Hvis de føler en reell fare for å bli tatt, og samtidig tenker risiko, kommer de fleste til å senke farten. Vi i politiet kan ha flere kontroller, og vi kan sette opp enda flere kamera langs vegene, men hva kan DU gjøre, spør Jimmy Norgren i Polisen Jämtland.