Mange får mindre støy, noen får mer

E6-planene forbi Åsen kan påvirkes nå. Om få år går det i 110 km/t.

Slik vil vegtraséen se ut fra Vuddudalen mot Åsen. (Illustrasjon fra Nye Veiers planprogram for E6 Kvithammar - Åsen.) 

Nyheter

Mange føringer er allerede lagt på hvordan den nye E6-traseen blir. Det kom fram på informasjonsmøtet som Nye Veier inviterte til i Åsen Samfunnshus onsdag kveld.