Mener havna blir for dyr og vanskelig

Sebo Boliger AS vil ikke satse på havna. Andre er interesserte og mener alle utfordringer kan løses.

Slik blir knutepunktet Skald ravns plass, med hotell og konferansesenter i punktet mellom indre og ytre havn.  

Nyheter

Eiendomsutvikler Erling Bratland sier at Sebo Boliger AS ikke er en aktuell utbygger i havneområdet, slik forholdene er i dag. Han er daglig leder i selskapet, som har vokst til å bli en av de store eiendomsutviklerne i regionen, med base i Levanger.