Økt behov for å mestre tunge dager

Stadig flere må ha hjelp til å takle depresjon.

Trine Fornes er psykiatrisk sykepleier i Verdal kommune. Hun kan fortelle om økende behov for kursene i mestring av depresjon og belastning. 

Nyheter

Depresjoner kommer uavhengig av årstider, men det er ofte flere som søker hjelp etter sommerferie og etter jul og nyttår. Årsakene til depresjon kan være mange og kan ligge langt tilbake i tid.