Festerne på havna er innstilt på store endringer

– Hotellet vil bli en hovednøkkel, sier en optimistisk Geir Tore Persøy.

Geir Tore Persøy tror han fortsatt har over ti år igjen som næringsdrivende i dagens lokaler. 

Nyheter

Mens Nortroll ikke utelukker å selge bygget og flytte på seg når ytre havn bygges om.