Nå får også politikerne et ord med i laget om Sjøgata brygge

Høyst ulike oppfatninger om prosjektet.

Slik kan «Sjøgata brygge» komme til å ta seg ut fra Sjøgata. Illustrasjon: Arcon Prosjekt AS 

Nyheter

Stiklestad Eiendom kunngjorde i mars i 2017 planer om å utvikle et område på nærmere 15 dekar i Sjøgata som omfattet nye leiligheter, kontorer, garasjeanlegg og uteoppholdsrom. Nå er forslaget til ny reguleringsplan ferdig og saken oversendt kommunen.