Tar til orde for felles storkjøkken

Enten med Verdal, eller med sykehuset. Eller begge.

Lars Johan Kverkild mener det ligger besparelser i å etablere storkjøkken etter samdriftsmodell.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

– Betydelig økonomiske besparelser ved samdrift, argumenterer kommunalsjef for helse og velferd, Lars Johan Kverkild.