Løypekjøringen fortsetter

Og nå er det også skiføre igjen.
Nyheter

Vinteren har returnert, og dermed tar aktiviteten i skiløypene seg opp igjen også. Mange benyttet i alle fall lørdagen til en skitur til Roknesvollen på Frolfjellet, og id en sammenheng har Frol idrettsslag også en gladmelding. For nå er det garantert at det blir løyper også i fortsettelsen på sesongen (forutsatt snø, selvsagt).

Frol idrettslag meldte dette på sin hjemmeside like før helga.

«Vi er glade for at det fortsatt er  løypekjøring på Frolfjellet ut sesongen. Frol il har i sitt årsmøtevedtak vedtatt at løypekjøringen opphører med Frol il som eneansvarlig. Årsmøtevedtaket åpnet for fortsatt kjøring etter nyttår om visse vilkår ble innfridd. Disse vilkårene er innfridd og vi fortsetter  også ut denne sesongen.

Frol og flere aktører på Frolfjellet er blitt enige om en tilfredstillende finansiering av drifta og en garanti ved evt. maskinhavari denne sesongen. Evt. overskudd vil gå inn i den varige felles ordningen.

Det er satt ned en arbeidsgruppe for å finne en varig løsning for løypekjøringen mellom aktuelle aktører knyttet til Frolfjellet. I denne gruppa sitter en representant fra Frol il, Vulusjøvegen, Frol bygdealmenning, Reinsjø Fjellstyre, Vulusjølaget og Levanger kommune. Det rapporteres om en positiv samarbeidsånd og om vilje til å finne en varig løsning.»