Går av som Nord-rektor

Styret takker for innsatsen og har konstituert en annen Nord-veteran som rektor.

Bjørn Olsen fratrer som rektor ved Nord universitet etter tre krevende år.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Rektor Bjørn Olsen fratrer sin stilling som rektor ved Nord universitet. Bjørn Olsen sier følgende om bakgrunnen for sin fratreden:

– Nord universitet har siden etableringen stått i store endringer og omstillinger, og selv om dette har vært tre krevende år for meg som rektor, er jeg svært takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i denne viktige perioden med å bygge det nye Nord universitet sammen med 1.200 ansatte og 12.000 studenter.

– Jeg er opptatt av at Nord universitet skal lykkes med å være et attraktivt universitet for studenter og ansatte. Et universitet som leverer forskning og utdanning av høy kvalitet, som bidrar til kunnskaps- og forskningsbasert utvikling av regionen, og som er i økonomisk balanse.

Fortsetter som professor

Å ha et sterkt Nord universitet er avgjørende for en positiv utvikling av regionen. Vi rekrutterer 75 prosent av våre studenter fra regionen, og 72 prosent blir igjen i regionen etter endt utdanning.

– Jeg har kommet fram til at jeg nå trer til side, og overlater roret til en ny leder som kan føre prosessen videre. Jeg vil gjerne få lov til å takke mine kollegaer og eksterne samarbeidspartnere for det gode samarbeidet. Jeg vet at hver og en av dere har et stort hjerte for Nord universitet.

Styret er innforstått med Bjørn Olsens beslutning, og ser fram til fortsatt å kunne nyte godt av hans kunnskaper og arbeidskapasitet når han nå går tilbake til jobben som professor ved Handelshøgskolen ved universitetet, som han har hatt permisjon fra for å bekle stillingen som rektor.

Stor takk

Styret anerkjenner den betydelige innsats som Bjørn Olsen har lagt ned i en svært krevende oppstartsfase for Nord universitet og er takknemlig for hans bidrag med å samle og forme et nytt universitet, og det grunnlag organisasjonen under hans ledelse har lagt for å kunne bygge en institusjon som skal spille en viktig rolle innen forskning og utdanning både nasjonalt og regionalt i mange år fremover.

Styret vil straks begynne arbeidet med å lete etter en etterfølger for Bjørn Olsen, og har i mellomtiden konstituert rektors stedfortreder, prorektor Hanne Solheim Hansen, som rektor.

Konstituert som rektor

Etter Bjørn Olsens fratreden som rektor ved Nord universitet 18. januar har styret konstituert tidligere prorektor Hanne Solheim Hansen som rektor ved Nord universitet.

Godt å våttå om Hanne Solheim Hansen

Hanne Solheim Hansen (56) tar nå fatt på sitt 24. år som ansatt i Nord universitet.

Første kapittel ble skrevet i 1995, da hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Siden har hun vært både faglærer, dekan, prorektor, studieleder, prorektor for utdanning og nå konstituert rektor ved Nord universitet.

Hanne Solheim Hansen er født og oppvokst i Nysted på Lolland i Danmark. Hun flyttet til Norge allerede som 23-åring, og bor i dag i Steinkjer.

– Jeg beklager at Bjørn Olsen har valgt å trekke seg fra stillingen som rektor. Han har ledet universitet gjennom fusjonen og bidratt til at Nord universitet i dag er i sterk utvikling . Jeg vil takke han for innsatsen, sier Hanne Solheim Hansen.

Styret har også konstituert Reid Hole som stedfortreder for rektor.

God utvikling

– Nord universitet er et spennende universitet i god utvikling. Vi har en utviklingsavtale med KD som fremhever 5 punkt som vi skal videreutvikle oss på. Det gjelder kompetanseløftet, utdanningskvalitet og systematisk kvalitetsarbeid, studiestedsstruktur, attraktiv lærerutdanning og spissing av våre tre profilområder, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen.

– Nord universitet har prosesser for å ytterligere forbedre kvaliteten innen både forskning og utdanning og å nå målene i utviklingsavtalen. Som ansatte må vi fortsette det arbeidet vi gjør i innen undervisning, forskning og ph.d.-utdanningen. De prosessene som er satt i gang ved Nord universitet begynner å gi resultater, slik at vi gjør de riktige tingene. Dette arbeidet må vi fortsette med. Det viktigste nå er å lykkes med NOKUT-dokumentasjonen og sørge for en god utvikling av det pågående studiestedsstrukturprosjektet.

–  Jeg har stor tro på at vi ansatte, sammen med styret, skal lykkes med å bygge framtidens Nord universitet. Jeg vet at det jobbes godt ved alle studiestedene, og det er viktig for meg at alle får en god arbeidssituasjon framover.