Hun mener Verdal må få ta ut bjørn på vårsnø

Kommunen hadde størst tap av sau og lam til rovdyr i Trøndelag i fjor.

Varaordfører Silje Sjøvold (H) mener Verdal bør stå høyt på prioriteringslisten for forebyggende tiltak.  Foto: Privat

Nyheter

Kaster seg ut i det igjen på nyåret

Da skal hun gyve løs på siste innspurt som varaordfører - og så en ny valgkamp som listetopp.

Varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H) ber Miljødirektoratet å prioritere Verdal for uttak av bjørn på vårsnø. Hun sendte ut en pressemelding til Nationen nylig om temaet, og nå har hun også sendt denne meldingen til Innherred.

- Verdal bør stå høyt på prioriteringslisten for forebyggende tiltak, slik som rovdyrsituasjonen har utviklet seg de siste årene, skriver Sjøvold.

Størst tap

Hun viser videre til at Miljødirektoratet ifølge Nationen 23. januar vurderer Bardu, Meråker og muligens Fosen som prioriterte områder for uttak av bjørn på vårsnø i 2019. Varaordførerens stiller seg undrende til hvorfor Verdal ikke er nevnt på den lista.

- Verdal er den kommunen med størst tap av sau og lam til rovdyr i hele Trøndelag, og er trolig den største tapskommunen i hele Norge. Verdal kommune ligger utenfor yngleområdet for bjørn. Dermed skal det være en lav terskel for å ta ut skadevoldere. Likevel står bjørn for store deler av tapene år etter år, skriver varaordføreren videre i pressemeldingen.

I fjor ble det sluppet rundt 15 000 sau og lam på beite i Verdal. Ifølge Miljødirektoratets rovbase var det totale tapet på 1401 sau og lam. Det ble utbetalt erstatning for 928 av disse. Bjørn er oppført som antatt skadevolder i 30 prosent av disse erstatningssakene, noe som utgjør 282 tapte individer på grunn av bjørn.

- Det er på høy tid at det prioriteres forebyggende tiltak i Verdal. De siste års utvikling i tap til rovdyr er skremmende, og jeg frykter at Verdal er den neste kommunen hvor beitenæringen setter kroken på døra, mener hun.

Merker rovdyrpresset

Sjøvold viser til at de fleste sauebrukene i kommunene nord for Verdal - Lierne, Grong og Snåsa – har gitt opp på grunn av store tap til rovdyr. Reindriftsnæringa har også store problemer på grunn av store rovdyrtap.

- En naturlig konsekvens av dette er at rovdyra forflytter seg dit maten er. Nå er det kommunene på strekningen Steinkjer-Stjørdal som merker det største rovdyrspresset i nordre del av Trøndelag, deriblant Meråker kommune som i likhet med Verdal har hatt svært utfordrende beitesesonger de siste årene, skriver hun.

Silje Heggdal Sjøvold er glad for at Miljødirektoratet ønsker å prioritere forebyggende tiltak i nabokommunen, men av samme årsaker som Meråker, bør Verdal også prioriteres.

- Verdal og Meråker kommuner har skrevet en felles søknad om midler til sporing av bjørn på vårsnø, og dermed håper jeg begge kommuner får innvilget søknaden. Miljødirektoratet peker på at det er skadeutsatte områder fra i fjor hvor det er aktuelt å ta ut bjørner på vårsnø. Når Verdal faktisk er det mest skadeutsatte området, bør det egentlig ikke være noen tvil om at også Verdal må prioriteres, slår varaordføreren fast avslutningsvis i pressemeldingen.