Kolleger spør: «Snakker du med dem når du har fri?» Når man bryr seg om noen, kan man ikke bare skru av telefonen

På jobb eller hjemme, politioverbetjent Per Henrik Bykvist slår aldri av telefonen.
Nyheter

Både i Steinkjer og Levanger blir Gina på 25 år stadig satt inn på glattcelle. Hun er alkoholiker og drikkingen har tatt over så stor del av hverdagen at den unge kvinnen har sagt opp jobben. Alkohol og rus gjør at hun mister kontroll og blir aggressiv. Hun krangler med samboeren. Blir voldelig og kommer så i konfrontasjon med politiet. Gang på gang. Det var også hos politiet hun endte opp ei natt like før jula 2015. Politioverbetjent Per Henrik Bykvist har ikke møtt henne ennå, men på jobb blir det opplyst om at Gina ligger på glattcelle. Det må da gå an å gjøre noe for denne jenta, tenker Bykvist. Og han sier det høyt. Julaften blir deres første møte. «Du vil vel ikke ha det slik?», spør han den unge kvinnen. Han er ærlig med henne. Forteller henne hvordan det hele kan ende, men at det også finnes muligheter en annen vei.