Ordføreren reagerer på millionavtalen om gang- og sykkelveg

Han synes ikke noe om Verdalskalks betingelser for å betale. Fylkesvaraordføreren har ingen betenkeligheter.

Fra her ved Valstad i Vinne skal det komme en sykkel- og gangveg som skal gå til Lytshaugen. Men Verdalskalk trekker ut 12 millioner fra bidraget om de ikke får gjennomslag for fortsatt kjøring med 70 tonns last. 

Nyheter

Uten fortsatt dispensasjon på 70 tonns kalkfrakt, ingen gangvei-penger fra Verdalskalk.