– Avtalen var aldri intiert av oss, det var det fylkeskommunen som gjorde

Verdalskalk avviser at økonomiske motiver lå bak avtalen de inngikk med Trøndelag Fylkeskommune.

Daglig leder Geir Olav Jensen i Verdalskalk.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

– Ønsket om en finansieringavtale var aldri intiert av oss. Når man på lederplass i Innherred antyder at avtaleinngåelsen med betingelser var økonomisk motivert fra vår side, finner vi dette svært problematisk.