Levanger på topp åtte blant kommuner med flest nye boliger

83 nye boliger på ett år.

I Levanger ble det bygd 83 boliger i 2018.  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Ifølge Trøndelag fylkeskommune ble det i løpet av 2018 bygd 3500 boliger i Trøndelag.

–Noe som er en nedgang fra toppene på 4 200 boliger i perioden 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Det er imidlertid fremdeles et av de høyeste aktivitetsnivåene i boligbyggingen i Trøndelag noensinne. Går man tilbake og ser på bunn nivået i etterkant av finnanskisen så finner man at det ble bygd kun litt i over 900 boliger i perioden 3. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010, skriver fylkeskommunen på sin nettside.

I Trondheim ble det i 2018 bygd rundt 1750 boliger. Dette utgjør 51 prosent av boligbyggingen i fylket.

I tillegg til Trondheim så var det i Steinkjer (201), Orkdal (129), Åfjord (128), Malvik (101) Stjørdal (97), Vikna (87) og Levanger (83) at det ble bygd flest boliger i 2018.