Nå er kontrakten signert!

Rådmannen medgir at det er artig med lokal forankring, selv om det ikke var noe kriterie.

Fotohungrige kolleger foreviger kontraktssigneringen mellom avdelingsleder for næring i Veidekke Trøndelag, Torgeir Wiig, og rådmann Jostein Grimstad i Verdal kommune. 

Nyheter

Forrige mandag ble det klart at Veidekke skal bygge det nye helsehuset i Verdal. Håndverkerne vil i hovedsak være folk fra Grande Entreprenør, som eies 80 prosent av Veidekke. I tillegg er Norconsult og Caverion, samt Per Knudsen arkitektkontor med på laget til Veidekke - som attpåtil vil benytte seg av flinke folk i Sintef og NTNU prosessen.

Store vyer

Tankene om et nytt helsehus i Verdal begynte så smått å svirre under økonomiplanbehandlingen i 2015.

– Det var store vyer, og ikke så gjennomtenkt. Mange uttrykte at de hørtes uoverstigelig store ut, minnes rådmann Jostein Grimstad, som hadde invitert både egne ledere og representanter for anbudsvinnerne til kontraktssignering på sitt kontor fredag ettermiddag.

Gode sammen

Nå som kontrakten er signert, synes han er det gledelig med lokal forankring, selv om det ikke var noe kriterie i utvelgelsen. Torgeir Wiig er avdelingsleder for næring i Veidekke Trøndelag, og uttrykker stolthet og ydmykhet over å ha blitt tildelt oppdraget.

– Dette er et prosjekt vi virkelig skal bli gode sammen på. Vi synes det er ekstra artig å vinne en kontrakt der leverandørene involveres tidlig. Det er en modell vi har stor tro på, som gir større eierskap til prosjektet for alle parter.

Det verdalske hus

Han fastslår at de skal bygge «et hus for Verdal», og får støttende ord fra rådmannen.

– Ja, dette blir en del av hele byutviklingen i Verdal, konstaterer Grimstad.

Kommunalsjef for velferd i Verdal kommune, Anne Kari Haugdal, sier kommunen gleder seg til å komme igang med samspillsarbeidet.

Hun fremhever at det var en spennende og jevn konkurranse om å vinne kontrakten.

– Vi har etter at avgjørelsen falt også hatt debriefingssamtaler med de som ikke vant, forteller hun.

I samspillsfasen skal Verdal kommune ha med seg en doktorgradsstipendiat.

Erfaringer fra Stjørdal

I Stjørdal skal det også bygges helsehus i tiden som kommer. Veidekke regner med å kunne dra nyttige veksler på det, ved å bruke erfaringer derfra i arbeidet i Verdal.

Verdal kommune har fått skjønnsmidler fra fylket i fem år fremover, som skal brukes til å utvikle samarbeidsmulighetene med Verdal videregående skole i det nye helsehuset. Veksttorget kommer også til å bli en god partner, og et mål er å se på hvordan personer med nedsatt arbeidsevne kan bidra.

Full fart fra mandag

Allerede mandag samler Veidekke sine folk til de første møtene om det nye helsehuset. Arkitektene kommer til å jobbe mye i tiden fremover, og det vil bli sett på både pris og byggeløsninger med flere nøkkeldatoer i vår og sommer, inntil en totalentreprise er klar i oktober. Byggestart er i januar 2020, med ferdigstillelse i juli 2021 og innflyttingsklart bygg i oktober samme år, etter et par måneders utprøving.

– Det er valgår i år, noe som er et ekstra moment oppe i det hele, selv om vi i administrasjonen jobber ufortrødent videre uavhengig av det, sier rådmann Jostein Grimstad.

Avdelingsleder for næring i Veidekke Trøndelag, Torgeir Wiig, og rådmann Jostein Grimstad i Verdal kommune har signert kontrakten for bygging av det nye helsehuset. 

Fase to i samspillsfasen med den ferdige totalentreprisen begynner 1. oktober, og det er i et vakuum mellom avtroppende og påtroppende kommunestyre. Det betyr noen små ekstra utfordringer for kommunen.

– Målet må være å ha en politisk forankret bestilling klar til fase to, sier Grimstad.

Satt av 430 millioner

Hvor mye hele helsehuset til slutt kommer til å koste, er ikke helt klart i dag. I økonomiplanen er det satt av rundt 430 millioner kroner, men prisen på helsehuset til slutt blir klar når innhold og løsninger er bestemt.

Pris var en viktig del av anbudsgrunnlaget, men litt enkelt forklart har entreprenørene der bare oppgitt en timepris ut fra jobben som skal gjøres. I samspillsfasen blir det klart hva huset skal inneholde og hvordan ting skal gjøres, og da vil man komme frem til den endelige prisen - og om ting kan legges til eller må tas ut av prosjektet ut fra hva kommunen har råd til.

Valgte riktig hest

Daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør var også til stede på kontraktssigneringen. Med Veidekke-kontrakten i havn kan han konkludere med at Grande «satset på riktig hest» da de i bestemte seg for å selge 80 prosent av eierskapet til den store entreprenøren.

– Det med å la lokale entreprenører få mulighet til å konkurrere om store prosjekt, er en diskusjon som har gått i flere år. Vi måtte konstatere at sjansen for at kommunen ville dele opp et sånt prosjekt i mange små deler som mindre entreprenører kunne konkurrere om var små, og gjorde et valg. Det er vi veldig glade for i dag.

Hele verdalssamfunnet

Ifølge Morten Hynne handler Grandes store deltakelse i helsehusprosjektet om mer enn bare arbeid for bedriften.

– Dette dreier seg også om utvikling av arbeidsplasser, videreutvikling av bedriften og å sikre fremtiden. Det har også mye å si for hele verdalssamfunnet at lokale bedrifter får muligheten til å delta.