Verdalsfirma med i ny trøndersk verkstedkjede

Samler kunnskap og får bedre innkjøpsbetingelser.

Bransjenestor i bilbransjen i Trøndelag, Sverre Fordal (i midten) skal være styreleder i den nye kjeden som skal ledes av Andrees van der Linden og Fredrik Karlsen.  Foto: Ole Martin Wold

Nyheter

Intakt bilskade AS er navnet på det nye selskapet, som forventer en omsetning på over 150 millioner kroner i 2019.

Til sammen jobber det i dag 70 personer i verkstedene som blir med i den nye kjeden: Steinkjer Bilskadesenter, Tønne karosseri og lakk, Stjørdal bilskade, Prøven Kverneland og et nytt verksted i Gauldal sammen med Hus bil.

Det er eierne bak verkstedene som står bak den nye kjeden.

– Vi gjør det for å få bedre innkjøpsbetingelser, og får samlet mye god kunnskap i selskapene, sier styreleder Sverre Fordal, som skal lede den nye kjeden sammen med Fredrik Karlsen og Andrees Van der Linden, sistnevnte fra Tønne karosseri og lakk.

Ifølge representanten for verdalsfirmaet er nyetableringen noe de har diskutert over tid. De har allerede samarbeidet gjennom felles eierskap, og mener tiden nå er moden for å ta dette videre.

– Med å etablere en felles kjede får vi på en enda bedre måte utnyttet den store kunnskapen vi har i selskapene. Det er laget en felles kjedemanual og håndbok, slik at alle selskapene skal drives over samme lest, sier Andrees Van der Linden.