Fagforbundet støtter ordføreren - bortkastet med ekstern granskning

De har tillit til at den nye kommunalsjefen vil ta tak i utfordringene.

Laila Munkeby og Leif Ketil Lorentsen mener en ekstern granskniig av helseområdet i kommunen vil være bortkastede penger.  Foto: Erlend Aune.

Nyheter

- Vi liker begrepet granskning. Det høres ut som noen skal bli tatt, men det er ikke vi i fagforbundet noe glad i. Med en slikt krav så setter man til side tillitsmannssystemet.