Gikk av som rektor - beholder millionlønnen og slipper å undervise

Har også fått innvilget andre goder.

Nord-rektor Bjørn Olsen under åpningen av studieåret på Levanger i 2016.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Nettstedet Khrono skrev om sluttavtalen før helgen, en avtale de først fikk opplyst var taushetsbelagt, men etter klage fikk innsyn i.

Bjørn Olsen gikk av på dagen, etter tre år som rektor ved Nord universitet.

Full lønn, reisepenger og undervisningsfri

I sluttavtalen har han fått beholde lønn og arbeidsvilkår ut åremålsperioden, til og med 31. desember 2020. Mot slutten av fjoråret var årslønnen 1,3 millioner kroner. I tillegg får han forskningstermin uten undervisningsplikt i samme periode, og kan disponere 100.000 kroner både i 2019 og 2020 til reiser og annen forskningsrelatert aktivitet.

Går av som Nord-rektor

Styret takker for innsatsen og har konstituert en annen Nord-veteran som rektor.


Når de to årene er over, skal han tre inn i sin tidligere professorstilling, og plasseres i lønnstrinn 92, i underkant av 1,1 millioner kroner i året. Noe som er nesten 300.000 kroner mer enn snittlønna for professorene på Nord.

Godkjent av departementet

Nord universitet betaler dessuten advokathonoraret hans ved inngåelsen av avtalen.

– Etter det Khrono kjenner til, var det nestleder Bjørg Tørresdal som forhandlet direkte med Olsen på vegne av styret, skriver nettstedet.

Sluttavtalen er imidlertid signert av styreleder Vigdis Moe Skarstein. Kunnskapsdepartementet godkjente inngåelse av sluttavtale på forhånd.

I helt spesielle tilfeller

Et punkt i Statens personalhåndbok åpner for å i helt spesielle tilfeller forhandle om frivillig fratredelse mot økonomisk kompensasjon, der det ikke finnes, eller det er tvilsomt om det finnes, saklige grunner for oppsigelse.