Nå vil rådmannen ha politisk vedtak på kameraovervåking i Verdal

Men de skal ikke brukes i tide og utide.

Her er ett av i alt sju kamera som står på Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Etter at Innherred satte fokus på kameraovervåkning i fjor vinter, ble alle skrudd av.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

I fjor på denne tiden skrev Innherred flere artikler om kameraovervåkning i kommunale bygg i Verdal.

Ønsket seg kamera - men hadde allerede

Etter uro i ungdomsmiljøet i Verdal i tiden forut, ønsket virksomhetsleder John Olav Larsen å sette opp kamera på skolene og i ungdomshuset, og begrunnet det med å kunne gå etter og se om det hadde blitt gjort hærverk eller andre ting.

Han fikk støtte av rektor ved Verdalsøra ungdomsskole, Jannike Strugstad, mens rektor i Vuku, Birger Røeggen, var mer skeptisk.

Elever mener overvåkning må begrenses

Noe vil være bra for sikkerheten, men for mye vil gå utover friheten vår, mener ungdommene.

Elevrådet ved Verdalsøra ungdomsskole var også litt kritisk.

Skrudde av etter lokalavis-saker

Ap-politiker Fatima Almanea ønsket seg en politisk sak på problemstillingen.

Mener kamera vitner om panikk

Fatima Almanea (Ap) syns bruk av overvåkningskamera bør bli en politisk sak.

Innherred kunne etter hvert fortelle at det allerede var sju kamera på Verdalsøra-skolen, fire ute og tre inne - som holder øye med kantina, hovedinngangen og elevgarderoben.

Skoleeier Verdal kommune:

Opplyser at kamera på Verdalsøra-skolen alltid står på

Holder et øye med kantine, hovedinngang og elevgarderobe. – Vanskelig å se at det er lovlig, sier Datatilsynet.

Det viste seg at de stod på hele tiden, men etter at Innherred satte fokus på saken og at Datatilsynet vanskelig kunne se at det var lovlig, ble de skrudd av.

Vil vedta retningslinjer

I mennesker- og livskvalitetkomiteen 13. februar og formannskapet 15. februar, kommer det en sak om kameraovervåkning i kommunale bygg til politikerne.

Rådmannen foreslår at «kameraovervåkning kan brukes på offentlige bygg og steder hvis det etter en samlet vurdering vurderes som formålstjenlig å sette opp kamera» og at «muligheten for å ta i bruk mindre inngripende tiltak for å minimere risiko eller løse et utfordringsbilde skal vurderes før kameraovervåkning eventuelt besluttes innført.»

Veiledning fra Datatilsynet

Ifølge saksutredningen er ikke kameraovervåkning noe som skal godkjennes av Datatilsynet, det er den som overvåker som selv har ansvar for å overholde alle lover og regler før overvåkingen settes igang. Datatilsynet har imidlertid laget en veileder, som kommunen vil forholde seg til.

– Det må tungveiende grunner til før kamera settes opp, og brukere, ansatte og elever må bli involvert. Vurderinger må skriftliggjøres, mener rådmannen.

Helst utenfor skoletid

Bruk av kameraene skal normalt avgrenses til perioder utenfor alminnelig skoletid, det skal gis informasjon når overvåking skjer, det skal skiltes og opptak skal ikke oppbevares lenger enn nødvendig.

Å sette opp kamera på offentlige steder, parker, strender og rekreasjonsområder i Verdal skal vesentlig mer til enn på kommunale bygg.