Døvstumme Anne Tronsdatter blir 20 år

Men jenta som skal spille henne er bare fjorten.
Nyheter

Johanna Hermann Selseth har vokst opp med Veresspelet.