Skjenkingen i Verdal i fjor: – Butikker og besinstasjoner må bli strengere med legitimasjon

Mens Verdal IL får skryt for gjennomføringen av parkfestene.

Butikkene i Verdal må bli flinkere til å spørre unge alkoholkjøpere om legitimasjon, synes Nokas, som utfører skjenkekontroller på oppdrag fra kommunen. 

Nyheter

I formannskapet kommende torsdag får politikerne i Verdal årsrapporten fra salgs- og skjenkekontrollen til Nokas i fjor til orientering.

Roser kontrollørenes jobb

– Det er prisverdig at Nokas har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs- og skjenkestedene, slik at de kan drøfte aktuelle problemstillinger og forbedre rutinene rundt salg og skjenking, fremhever rådmannen i sin kommentar til saken.

Rapporten avdekker at det er en del å gå på når det gjelder å etterspørre legitimasjon hos unge alkoholkjøpere.

Kontrollørene Nokas bruker er ikke mindreårige, men såpass unge at det er naturlig at betjeningen spør dem om legitimasjon.

Seks av ni spurte ikke

Seks kontrollrunder ble gjennomført i fjor, og på en av rundene - der kontrolløren var bare 18 år gammel - fikk vedkommende kjøpe alkoholholdig drikke og tobakksvarer på seks av ni butikker uten å bli spurt om legitimasjon.

På to andre kontrollrunder med en 22-åring, fikk kontrolløren kjøpe tobakksvarer i begge de to kioskene/bensinstasjonene vedkommende stakk innom. Tilsvarende ble det bare spurt om legitimasjon i to av fire kontrollerte butikker.

Resultatet var ikke like dårlig i alle kontrollrundene, en kontrollør på 21 år fikk bare kjøpe alkohol i en av sju butikker uten å bli spurt om legitimasjon, og en 19-åring ble nektet kjøp på den ene butikken som ble kontrollert, da gyldig legitimasjon ikke kunne fremvises på forespørsel.

Gode fester i parken

På en av rundene ble det dessuten bare gjort observasjoner i lokalene, og sett på plassering av alkoholholdig drikke i forhold til alkoholfritt, og dette var tilfredsstillende i de to 11 butikkene som ble kontrollert.

De to store festarrangementene i Folkeparken i fjor, Vømmølfestivalen og Trønder-Rock, får skryt fra Nokas.

– Rundt 4.000 var innom på vømmølfesten, som var godt organisert med godt vakthold. Flere av gjestene var på grensen til overstadig beruset, men vaktene håndterte dette bra og gjorde en god jobb, oppsummerer kontrollselskapet.

Sjekket utestedene

Det samme inntrykket sitter Nokas med etter konserten med Åge Aleksandersen, Hans Rotmo og Terje Tysland - og Jan Egil Kaalens Afzelius Night som backing i storteltet i august.

– Det var cirka 2.500 besøkende gjester, og mindre inngjerding på området så ut til å virke positivt på stemningen. Et godt utført arrangement, konstaterer Nokas.

Utestedene i Verdal er også kontrollert i løpet av året, og der er det lite å innvende på skjenkingen, bortsett fra utestedet i Veita. Nokas hadde allerede i 2018 et ekstra fokus på utesteder med utfordringer, og lover å følge opp dette videre i 2019.