Svært glade etter å ha fått gjennomslag for forslag som kommer Verdal til gode

Handler om naturressurser.

Pål Sverre Fikse og Verdal Senterparti fikk gjennomslag for resolusjonen på fylkesårsmøtet.  Foto: Sara Kveli Skjervø

Nyheter

Under fylkesårsmøte til Trøndelag Senterparti i helga, så ble en resolusjon innsendt av Verdal Senterparti vedtatt. Den ble enstemmig vedtatt av fylkesårsmøtet.

Resolusjonen omhandler ulike næringer der kommunene stiller areal til disposisjon.

- Et eget avsnitt og et eget krav om mineralnæringen er spesielt aktuelt for Verdal, skriver Pål Sverre Fikse (Sp) til Innherred i en pressemelding.

Det han sikter til, er følgende innførelse av ny lokal ressursavgift eller naturskatt: «Det skal innføres naturskatt eller annen lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som stiller areal til disposisjon for næringer basert på naturressurser som f. eks. mineralnæringa, vindkraft og havbruk.»

- Denne resolusjonen skal nå følges opp videre mot landsmøtet og vi i Verdal Senterparti er glade for at støtten rundt kravet om at det må innføres en lokal ressursavgift eller naturskatt som kompenserer kommuner som stiller areal til disposisjon for mineralnæringa, skriver Fikse videre.

De fire andre forslagene som ble vedtatt under fylkesårsmøtet var følgende:

  • Det er feil å øke den statlige grunnrentebeskatningen på vannkrafta ytterligere.

  • Det ikke skal innføres statlig grunnrentebeskatning på havbruk.

  • Havbruksfondet beholdes, og midlene forbeholdes kommuner og fylkeskommuner.

  • Disse naturressursavgiftene ikke skal innlemmes i inntektssystemet