Studiebarometeret

Studentene med det bredeste smilet

Studerer du her, er sjansen stor for at du legger deg fornøyd om kvelden.

Levanger topper nasjonal liste over fornøyde lærerstudenter.  Foto: Roger M. Svendsen (arkivfoto)

Nyheter

Nord universitet fostrer fornøyde studenter, og hevder seg i norgestoppen på grunnskolelærerutdanningen.

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjette gang høsten 2018. Denne forteller noe om hvor fornøyde studentene er med de ulike studietilbudene.

Khrono har en lengre artikkel om temaet.

Høyest blant grunnskolelærerutdanningene, scorer utdanningene ved Nord universitet, med Levanger helt i spiss. Blant studentene som forbereder seg til å bli lærere for skoletrinnene femte til tiende, troner studiestedet Levanger helt øverst, med studiestedet Nesna som god nummer to.

Langt over snittet

Her er de lærestedene som har mest fornøyde studentene trinn 5-10.

  • Nord universitet (Levanger) 4,4
  • Nord universitet (Nesna) 4,1
  • Høgskolen Innlandet (Hamar) 4,0
  • NTNU (Trondheim) 4,0

(Gjennomsnittsskår er 3,6)

For Nord universitet er det også hyggelig å se at lærerutdanningen i Nesna kommer på en solid femteplass over tilfredsheten blant studentene som forbereder seg til å bli lærere for første til sjuende trinn.

På riktig hylle

Studiebarometeret 2018 viser for øvrig at studentene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet alt i alt er godt fornøyde med valg av studieprogram. De opplever godt kvalitet.

- Det å rekruttere lærere er et nasjonalt anliggende. På spørsmålet om studentene synes de har valgt riktig studieprogram, så er gjennomsnittssvaret 4,3. Det er veldig positivt. Det betyr at våre studenter synes de har havnet på riktig hylle, og at læreryrket er riktig for dem, sier dekan Egil Solli.

Dekan Egil Solli  Foto: Roger M. Svendsen

Læringsmiljø

Noe av det studentene trekker frem som svært positivt er at vurderingsformene krever forståelse og resonnement, at eksamenene handler om det de har lært og at eksamenene tar for seg sentrale deler av lærestoffet. I tillegg opplever studentene at bibliotektjenesten er god.

- Studentene våre opplever også at yrkesrelevansen på studiene våre er svært god. Det er gledelige nyheter, tilføyer Solli.

Generelt opplever også studentene det faglige og sosiale læringsmiljøet som godt.

Om lag 31.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48 prosent.