De har gitt skoleelevene gulrøtter hver dag og en sunn skolefrokost

Mens for de eldre var det grautdag ved sankthans.

Fra venstre Rita Natvig, Ragnhild Hermann, Grete Brattaker, Ragnhild S. Nordset, Ann Berit Vikhamar og Inger Karmhus.  Foto: Privat

Nyheter

Leksdal Sanitetsforening kan se tilbake på et aktivt og trivelig år.

–Medlemstallet har økt jevnt og trutt og I 2018 hadde vi 57 medlemmer, forteller sanitetsforeningen i en pressemelding og legger til at de har bidratt med økonomisk støtte på mange områder der de ser det trengs, både lokalt i bygda og nasjonalt.

–Vi har hatt godt samarbeid med de andre sanitetslaga i kommunen. Som eksempel nevner vi samarbeid om Sanitetens uke der Leirådal og Ulvilla organiserte et flott arrangement med S. Almås som foredragsholder «Tilbake til livet», forteller Leksdal sanitetsforening.

En egen komite organiserte loddsalg under Øras dager der inntekten gikk til Utstyrsbua. Sanitetsforeningene gikk også sammen om utgivelse av brosjyre for å motivere til HUNT-oppmøte i Verdal ,og de gikk sammen om en forespørsel til NKS om å flytte det årlige arrangementet med utdeling av Fredrikkeprisen til Nord-Trøndelag der F.M.Qvam (stifter av NKS) vokste opp. Tradisjonen med samarbeid om kaffeservering på Verdal Bo og helsetun og kveldsmat på Vuku eldresenter har de også fulgt opp.

Nasjonalt ga foreningen et raust bidrag til forskning innenfor områder som handler om kvinnehelse og barns helse .

–Dette gjelder viktig forskning som ikke blir, eller som blir lite prioritert av det offentlige, forteller Leksdal sanitetsforening.

Av lokale aktiviteter nevnder de gaver til Aspheim og Fossheim forsamlingshus, støtte til Statement, Utstyrsbua, «Smil»(alkoholfritt arrangement for ungdom ), Elvebredden, Annerledes jul, Foreningen mot stoff (FMS) og gave til medisinsk behandling, gave til alle nyfødte i Lleksdal og julehilsen til alle over 80 år.

Alle skoleelever i Leksdal har fått gulrøtter hver dag hele skoleåret og en sunn skolefrokost.

– Dette er spesielt populært. For de eldre arrangerte vi grautdag ved St. Hanstider, noe som det ble det satt stor pris på . Også mange utflytta leksdalinger deltok, opplyser foreningen.

Vår og høst 2018 ble gåturer «kløverturer» for alle arrangert en kveld i uka.

–En trivelig og sunn aktivitet vi ønsker å fortsette med, konkluderer foreningen.

For hele bygda arrangerte de familiedag på Fossheim med loddsalg og salg av middag.

–En viktig dag for trivsel og fellesskap. Dette er også vår største inntektskilde i tillegg til salg av fastelavensris, forteller Leksdal sanitetsforeningen og gir en takk til alle medlemmer for et godt arbeidsår og takk til alle som støtter dem. Nye medlemmer er alltid velkommen.