Disse har fått velsignelse eller avslag

48 ja og fire nei på listen over byggesaker.

Purktrøa barnehage har fått godkjent bygging av ny barnehage og stall/uthus i Grytesvegen 93. Her ved Ingebjørg Mikalsen.   Foto: Kristin Heggdal

Nyheter

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune får onsdag en liste på 54 saker til orientering som referatsaker. De behandlede sakene omfatter 48 byggetillatelser og fire avviste klager.